Jaaroverzicht 2017

“Help, ik leen!”

8 best practices in cultuurfinanciering vertellen hun verhaal

Jaaroverzicht cultuurleningen 2017

Kunst en cultuur bloeit in 2017! Zelfs als er geen geld is. Maar toch: voor niets gaat de zon op…. Heb je een creatief idee, dan moet je vaak toch eerst investeren om het waar te kunnen maken. Ook als je weet dat je publiek gaat trekken en inkomsten kunt genereren. Hoe kom je dan aan geld om te laten zien wat je kan? Misschien met een Cultuurlening. Acht goede voorbeelden tonen hier wat dat kan opleveren. Wel terugbetalen natuurlijk! Dan lenen wij het weer uit voor een ander creatief idee. Want zo werkt het Fonds Cultuur+Financiering.

De cultuurlening is een initiatief van Cultuur+Ondernemen.


Waarom een cultuurlening?
Dit zijn de belangrijkste redenen van onze klanten om in 2017 een Cultuurlening af te sluiten.

01
'Sommige investeringen zijn in de beroepsgroep niet te ondervangen.'
02
'De lening creëert ruimte voor het ontwikkelen van het bedrijf.'
03
'De lening maakt het mogelijk te investeren tegen een lage rente.'
04
'Omdat het me hielp en het aflossen prima gaat.'
05
'De adviseurs denken goed mee.'
06
'De lening is fijn en makkelijk te regelen.'

En jij?

Wil je (gratis) in contact komen met onze adviseurs om jouw casus te bespreken?

Dansgezelschap De Stilte

Jan Baanstra, zakelijk directeur van dansgezelschap De Stilte, had een liquiditeitstekort en zocht eind vorig jaar financiële continuïteit voor zijn organisatie. De oplossing lag in het aanvragen van twee leningen: een Talentlening van 40.000 euro en een Brabantse Cultuurlening van 15.000 euro. Hij legt het ‘nogal technische verhaal’ uit. Lees meer

 

 

“Onze relaties geven een 8,9 voor de begeleiding bij de aanvraag van een cultuurlening.”

Rebelse muziekschool Art in Music

Artur Dijkstra vroeg een lening aan om zijn beroepspraktijk uit te breiden. Met meer werkruimte op een nieuwe locatie kan hij meer muziekstudenten begeleiden en laten begeleiden. Artur heeft zelf het conservatorium afgerond en is vrij snel daarna gestart met de muziekschool. Tijdens en na afloop van zijn afstuderen als musicus was hij al zeer actief als uitvoerend en docerend muzikant. Hij heeft een sterke visie op het gebied van lesgeven, die door veel collega muzikanten werd ondersteund. Zijn zoektocht naar een eigen repetitieruimte voor zijn bands bracht hem op het idee om een volwaardige muziekschool op te richten, waarin deze visie centraal staat.

“75% van onze leningnemers ziet hun opdrachten toenemen.”

Kunstenaar Jólan van der Wiel

Begin dit jaar was de expositie Tropic City Amsterdam te zien in het Scheepvaartmuseum, van de hand van kunstenaar Jólan van der Wiel. Hij vertelt over zijn plannen, visie en financiële behoeftes – onder meer over de Amsterdamse Cultuurlening die hem hielp de tentoonstelling te verwezenlijken. Lees meer

“100% van de leningnemers raadt collega’s de cultuurlening van Fonds Cultuur+Financiering aan.”

Sieraden van The Boyscouts bij grote winkelketens

Zelda Beauchampet van sieradenlabel The Boyscouts vertelt waarom financieren niet meer zo eng is. En hoe voorfinanciering middels een lening heeft geholpen om te voldoen aan orders van grote winkelketens, wat inmiddels ook alweer re-orders heeft opgebracht. Een goede kickstart!

“22% van de cultuurleningen is gebruikt voor het aanschaffen van apparatuur.”

Designer Roos van Soest

Met de Brabantse Cultuurlening kon Roos de 3D scanner aanschaffen en zo haar ontwerpen doorontwikkelen. Roos kijkt vooruit en heeft de droom om op het grensvlak van design en juwelen haar ontwerpen onder eigen label te realiseren. Aan startende ontwerpers wil zij het volgende meegeven: “Bedenk goed waar je je tijd en geld aan besteedt, je kunt het tenslotte maar één keer uitgeven. Wees daarbij concreet en doelgericht.” Lees meer

“In 2017 zijn 55 leningen toegekend: 33 talentleningen en 22 regionale leningen.”

Fotograaf Misha de Ridder

Misha de Ridder is beeldend kunstenaar. Hij heeft als fotograaf gewerkt aan verschillende solo- en groepstentoonstellingen. Ook heeft hij een netwerk van verschillende opdrachtgevers, waaronder de New York Times. Centraal in zijn oeuvre staan echter zijn boeken. Met deze publicaties bereikt hij een groot internationaal publiek van fotografieboeken en kunstliefhebbers. Voor de financiering van de druk- en bindkosten van de publicatie van zijn nieuwe fotoboek ‘Falaise’ sloot hij een lening af. Lees meer

“17% van de leningen is gebruikt als overbruggingskrediet.”

Theatergezelschap Vis à Vis

Theatergroep Vis à Vis vestigde zich, na jarenlang te hebben rondgereisd langs festivals, permanent op een stuk braakliggend land in Almere. Er kwam een theater, een restaurant en een uitgebreidere programmering. Klaartje Wierbos, zakelijk leider, vertelt over het plan van aanpak- en hoe de eerste Cultuurlening Almere de theatergroep hielp bij de verwezenlijking van hun droom. Lees meer

VR-Explorers zorgt dat je voor een paar euro op Mount Everest kunt staan

In de video vertellen Brechtje en Milan over de oprichting van hun bedrijf VR Explorers en hoe een Talentlening ze heeft geholpen om een volgende stap te zetten.

Vragen over de cultuurlening?

Fijn dat wij jouw interesse hebben gewekt

Fonds Cultuur+Financiering info@fondscultuurfinanciering.nl +31 20 535 25 00

Deze website is gemaakt door Opklopper